BOHO Bracelet Pink
CHF 39.00 1 CHF 19.50
CUBE Bracelet
ab CHF 49.00
Karma Bracelet TRIANGLE
CHF 39.00 1 CHF 19.50
Karma Bracelet CLOVER
CHF 39.00 1 CHF 19.50
Karma Bracelet BIG ETERNITY
CHF 39.00 1 ab CHF 19.50
INKA Bracelet
ab CHF 59.00
Armkordel HOOK Curry
CHF 49.00 1 CHF 24.50
KARMA BANGLE Ocean Blue
CHF 49.00 1 CHF 24.50
KARMA BANGLE TWISTED Curry
CHF 49.00 1 CHF 24.50
Armkordel HOOK Grey
CHF 49.00 1 CHF 24.50
Karma Bangle Neon Color
CHF 49.00 1 ab CHF 19.00
Armkordel HOOK Navy Blue
CHF 49.00 1 CHF 24.50
BOHO Bracelet Peach Mix
CHF 49.00 1 CHF 24.50
Armkordel HOOK Forest
CHF 49.00 1 CHF 24.50
BOHO Bracelet Blue & Gold
CHF 39.00 1 CHF 19.50
Armkordel HOOK Fuchsia
CHF 49.00 1 CHF 24.50